Kaevetööd:

Septiku paigaldus:

Haljastus tööd:

Vundamendi lahtikaevamised:

Lammutustööd:

Puurkaevude hooldus ja pesu:
Puurkaevu pesu
Kaevu pesu
Puurkaevu puhastamine
Kaevu puhastus