Teostame alljärgnevaid töid:

•kraavide, vee-, kanalisatsiooni- ja kaablitrasside kaevamine ning planeerimine;

•puurkaevude hooldus ja pesu;

• erinevad kaevetööd: septikud, maaküte, tiigid jne.

• puude, põõsaste ja hekkide väljajuurimine, haljastustööd;

• lammutustööd;

• kallurveod, väikekallur kandevõimega 3 tonni ja suur kallur 14 tonni;

• liiva, kruusa, killustiku müük ja transport (ka väiksemates kogustes kuni 3t);

• lumekoristustööd;

Küsi lisa, saavutame kindlasti kokkuleppe.